El burro i l’àguila


Por ser hoy el día que fue, os pongo esta canción del genial Pi de la Serra; yo no digo nada más: allá vuestra imaginación:
Qui fa i desfà quan vol sense manies? ¿Quien hace y desace cuando quiere sin manías?
Retalla siluetes sense rostre?
¿Recorta siluetas sin rostro?
que corren s’agenollen i respatllen,
que corren, se arrodillan y cepillan,
xisclen com marietes donant ordres, chillan como mariquitas dando ordenes,
per el seu be i per el nostre mal,
para su bien y para nuestro mal,
son el Burro i l’Àguila Reial.
son el Burro y el Águila Real.

Perquè ballem el ball de mala gana?
¿porque bailamos el baile a mala gana?
perquè tanquem finestres quan obertes
¿porque cerramos ventanas cuando abiertas
deixen entrar la llum que abans teniem?
dejan entrar la luz que antes teníamos?
perquè les flors ja nèixen totes grises?
¿porque las flores ya nacen todas grises?
perquè em de regar pedres quan no cal?
¿porque tenemos que regar piedras cuando no hace falta?
perque ho mana el Burro i l’Àguila Reial.
porque lo mandan el Burro y el Águila Real.

On es diuen paraules i discursos
¿Dónde se dicen palabras y discursos
que cada dia més ningú s’escolta?
que cada dia más nadie escucha?
On s’estripen raons imprescindibles?
¿Dónde se rompen razones imprescindibles?
On encara es recorden les creuades?
¿Dónde aún se recuerdan las cruzadas?
On l’amor es pecat per immoral?
¿Dónde el amor es pecado por immoral?
On hi ha el Burro i l’Àguila Reial.
Donde están el Burro y el Águila Real.

Quan tornarem a riure com ho feien,
¿Cuando volveremos a reir como lo hacían
els nostres pares forts sense recansa?
nuestros padres fuertes sin reparos?
Quan deixarem els nervis de l’espera ¿Cuçando dejaremos los nervios de la espera
i dormirem tranquils d’una tirada, i dormiremos tranquilos del tirón,
i oblidarem per sempre el tant se val?
i olvidaremos el tanto da?
Quan es morin el Burro i l’Àguila Reial, Cuando mueran el Burro y el Águila Real.
sortirem al carrer… i una gentada,
Saldremos a la calle… y un gentío
es fondrà en salts de joia i alegria,
se fundirá en saltos de joya y alegria,
i el Sol resplandira radiant i amb força,
y el Sol relucirá radiante y con fuerza,
i el festeig durarà 4 setmanes,
el festejo durará 4 semanas,
una gresca a nivell estatal,
una fiesta a nivel estatal,
quan es morin el burro i l’àguila reial.
cuando se mueran el Burro y el Águila Real.
reprise:
sortirem al carrer… i una gentada,
es fondrà en salts de joia i alegria,
el Sol resplandira radiant i amb força,
i el festeig durarà 4 setmanes,
una gresca a nivell estatal,
quan es morin el burro i l’àguila reial.

One response to this post.

  1. […] “El burro i l’àguila”, Pi de la Serra […]

Los comentarios están cerrados.

A %d blogueros les gusta esto: