O aparato


Si bien en el año 78, cuando escribió esta canción, Benedicto pensaba así de la TV, si la escribiera hoy: ¿cómo sería? 


O Aparato 


No meu pobo hai unha rúa
nesa rúa hai unha casa
e na casa pasan cousas
pasan moitas cousas raras.

Disque en lugar preferente
xunto á figura dun santo
coma se unha iglesia fora
hai agora un aparato.

Adornado de puntillas
ben limpiño con plumeiro
seica nos días de festa
zúmbanlle o botafumeiro.

O aparato deste conto
asemella un bicho-caixa:
ten dous cornos, tamén rabo
por diante moita cara.

Ó tocarlle nunha orella
sutilmente preparada
asubía moi finiño
bota a falar e non para.

Debe ter falar moi sabio
ou falar en lingoa estraña
porque cando o bicho empeza
alí todo o mundo cala.

Ten monecos que se moven
sempre dentro da súa caixa
e por moito que lles miren
eles nunca a vista baixan.

Dice que mira por todos
que por todos é mandado
debe ser corto de vista:
do goberno é noticiario.

Trapalladas non lle gostan
as verdades sempre canta
se di que mañán non chove
hai que saca-los paraugas.

Conselleiro da familia
a felicidá sinala:
pode estar na lavadora
na botella ou nunha laca.

Dádo-los tempos que corren
como as cousas van moi caras
el discurre xa por todos
e a cabeza así non gastan.

No meu pobo hai unha rúa
nesa rúa hai unha casa
e na casa pasan cousas
pasan moitas cousas raras.

En mi pueblo hay una calle,/ en esa calle hay una casa,/ y en la casa pasan cosas,/ pasan muchas cosas raras.// Según dicen, en lugar preferente,/ junto a la figura de un santo,/ como si una iglesia fuera,/ hay ahora un aparato.// Adornado de puntillas,/ bien limpito con plumero,/ acaso en los días de fiesta/ le zumban el botafumeiro.// El aparato de este cuento/ se parece a un bicho-caja:/ tiene dos cuernos, también rabo,/ por delante mucha cara.// Al tocarle en una oreja/ sutilmente preparada/ sube muy finito/ a ponerse a hablar y no para.// Debe de tener hablar muy sabio/ o hablar en lengua extraña,/ porque cuando el bicho empieza/ allí todo el mundo calla.// Tiene muñecos que se mueven/ siempre dentro de su caja/ y por muchos que les miren/ ellos nunca la vista bajan.// Dice que mira por todos,/ que por todos es mandado,/ debe ser corto de vista:/ del gobierno es noticiario.// Las mentiras no le gustan,/ las verdades siempre canta;/ si dice que mañana no llueve/ hay que sacar los paraguas.// Consejero de la familia,/ la felicidad señala:/ puede estar en la lavadora,/ en la botella o en una laca.// Dados los tiempos que corren/ como las cosas van muy caras/ el discurre ya por todos/ y la cabeza así no gastan.// En mi pueblo…

Letra e Música: BENEDICTO

One response to this post.

  1. […] https://albokari2.wordpress.com/2007/02/20/o-aparato/ Share this:FacebookCorreo electrónicoMe gusta:Me gustaBe the first to like this. […]

Los comentarios están cerrados.

A %d blogueros les gusta esto: