Què vos passa valencians


Del cantautor valenciano Paco Muñoz:


Què
vos passa Valencians

Què vos passa,
què vos
passa,
què vos passa valencians?
El nostre país vol viure
sense
perdre la identitat.

Era
lliure i treballava
el vell Regne Valencià,
però vingueren uns
hòmens
i mataren aquell camp.
Nobles, bisbes i juristes
ens
vengueren per un plat
de llentilles a Castella
i als seus
costums castellans.

Què vos passa

Poble
de les Germanies,
poble nostre revoltat.
Ara saps com la noblesa
demostrava la lleialtat.
Hem patit segles de lluita,
de matances i
d’espant;
perquè un poble nascut lliure,
no
sap viure empresonat.

Què vos passa, …

Un
mal dia des d’Almansa
ens vingué la novetat,
el vell Regne de
València
era país conquistat
i a la llengua bandejaven,
llevant-li oficialitat,
i per just dret de conquesta,
imposen el
castellà.

Què vos passa, …

Sempre
ens han guanyat la guerra,
els anomenats cristians,
als altres,
ja ens diguem moros,
jornalers o assalariats.
Tinc ganes de fer
història
i d’escriure-la en valencià,
una història on els
vençuts
de tants segles guanyaran.

Què vos passa, …

D’altres
guerres hem patit
tot ha anat costera avall:
ens robaren la
consciència,
per això hem estat callats.
Alça’t poble de
València
i comença a caminar,
perquè un poble nascut lliure
no
pot viure empresonat.

Què vos passa, …¿Qué os pasa, valencianos?/ Nuestro país quiere vivir/ sin perder la identidad.// Era libre y trabajaba/ el viejo Reino valenciano,/ pero vinieron unos hombres/ y mataron aquel campo./ Nobles, obispos y juristas/ no svendieron/ por un plato de lentejas a Castilla/ y a sus costumbres castellanas.// estr.// Pueblo de las Germanías,/ pueblo nuestro revuelto./ Ahora sabes como la nobleza/ demostraba la lealtad./ Hemos sufrido siglos de lucha,/ de matanzas y de espanto;/ porque un pueblo nacido libre/ no sabe vivir aprisionado.// estr.// Un mal días desde Almansa/ nos vino la novedad,/ el viejo Reino de Valencia/ era país conquistado/ y a la lengua desterraban/ quitándola oficialidad,/ y por justo de derecho de conquista,/ imponen el castellano.// estr.// Siempre nos han ganado la guerra/ los llamados cristianos,/ a los otros, ya nos llamemos moros,/ jornaleros o asalariados./ Tengo ganas de hacer historia/ y de escribirla en valenciano,/ una historia en donde los vencidos/ de tantos siglos ganarán.// estr.// Otras guerras hemos sufrido/ todo ha ido cuesta abajo:/ nos robaron la conciencia,/ por eso hemos estado callados./ Álzate, pueblo de Valencia/ y comienza a caminar,/ porque un pueblo nacido libre/ no puede vivir aprisionado.

letra: Toni Mestre

música: Paco Muñoz

A %d blogueros les gusta esto: