Archive for 19 de agosto de 2007

América Latina, Hirmá


Éstas palabras son de un discurso que Fidel Castro habló el 26 de Julio de 1960 que Benedicto tradujo al gallego y recitó con una hermosísima musicación en su LP Os nomes das cousas. Por encima de cualquier ideología, ya que no simpatizo con Fidel y con su pretendido "socialismo", porque traicionó la revolución de un pueblo y la convirtió en dictadura militar, no obstante, el discurso es de una belleza sin igual, y quisiera dedicárselo al Pueblo del Perú: ¡HERMANOS!

América Latina, Hirmá

Lembra-los minutos de adversidade é bon,
lembra-los minutos nos que
as realidades presentes
non eran máis que soños;

é bon lembra-la loita,
é bon lembra-lo sacrificio
e a dor que teñen costado as victorias;

é bon porque nos ensina,
é bon porque nos di
que nos camiños dos pobos nada é facil,
ensínanos que os pobos
pra conquistaren aquelas cousas que anceian
teñen que se sacrificar
e teñen que loitar moi duramente,

e que os pobos non poden desanimarse
na adversidade
nen nos intres difíciles,

porque os pobos que perseveran
e os homes que perseveran
trunfan,
os pobos que loitan
levan adiante os seus soños;
os pobos que saben erguerse
diante dos atrancos
camiñan adiante,
os pobos que non se desaniman
nen se acobardan
diante do tamaño das dificultades
que teñan por diante,
teñen dereito á victoria;

os pobos que non tremen
diante do adversario poderoso,
os pobos que non tremen
diante do precio que teñan que pagar
pola súa libertade,
os pobos que non tremen
diante do precio que teñan que pagar
pola súa dignidade,
os pobos que non tremen
polo precio que teñan que pagar
pola xusticia,
os pobos que non tremen
diante do precio que teñan que pagar
pola súa felicidade,

teñen dereito á felicidade,
teñen dereito á victoria,
teñen dereito á libertade,
teñen dereito ó progreso,
teñen dereito á dignidade.

FIDEL, 26 de xullo de 1960
Traducción e Adaptación: BENEDICTO
Música: BENEDICTO

América Latina, hermana.

Recordar los minutos de adversidad es bueno, recordar los minutos en los que las realidades presentes no eran más que sueños; es bueno recordar la lucha, es bueno recordar el sacrificio y el dolor que han costado las victorias; es bueno porque nos enseña, es bueno porque nos dice que en los caminos de los pueblos nada es fácil, nos enseña que los pueblos, para conquistar aquellas cosas que ansían, tienen que sacrificarse y tienen que luchar muy duramente, y que los pueblos no pueden desanimarse en la adversidad ni en los momentos difíciles, porque los pueblos que perseveran y los hombres que perseveran triunfan, los pueblos que luchan llevan a delante sus sueños; los pueblos que saben erguirse ante los obstáculos caminan adelante, los pueblos que no se desaniman ni se acobardan ante el tamaño de las dificultades que tengan delante, tienen derecho a la victoria; los pueblos que no tiemblan delante del adversario poderoso, los pueblos que no tiemblan ante el precio que tengan pagar por su libertad, los pueblos que no tiemblan delante del precio que tengan que pagar por su dignidad, los pueblos que no tiemblan por el precio que tengan que pagar por la justicia, los pueblos que no tiemblan ante el precio que tengan que pagar por su felicidad tienen derecho a la felicidad, tienen derecho a la victoria, tienen derecho a la libertad, tienen derecho al progreso, tienen derecho a la dignidad.

Fidel, 26 de Julio de 1960
(traducción de la adapatación gallega de Benedicto)

Se puede escuchar un breve fragmento en Ghastaspistas?: Benedicto: Os nomes das cousas
A %d blogueros les gusta esto: