Posts Tagged ‘Benedicto’

La Hoguera (8-III-2015): Benedicto


Benedicto_47Casi como un deber ineludible e inexcusable, nuestro programa de ayer fue un homenaje y un recorrido por la carrera del cantautor gallego Benedicto: el auténtico pionero de una canción popular en gallego. Un hombre que ha luchado por numerosas causas justas y que sigue luchando en las más duras batallas de la vida. ¡Unha aperta, compañeiro!

Escuchar:

http://www.ivoox.com/hoguera-benedicto-garcia-audios-mp3_rf_4283019_1.html

La Hoguera: “Amigos de Gustavo” (14-XII-2014)


Nuestro inicio ayer en la radio on-line no estuvo del todo mal: algún fallo técnico, idas de olla y olvidos inexcusables en alguna biografía… Desde el primer día hubo problemas con el guión, especialmente porque no teníamos guión. Pero por regla general, ambos estamos satisfechos.

http://www.ivoox.com/hoguera-amigos-gustavo-audios-mp3_rf_4281467_1.html

Benedicto, en directo


El convento de Herbón está en Padrón (La Coruña/ A Coruña). El día de San Benito de Nursia, 11 de julio, los vecinos van de romería a él. Etimológicamente, Benito y Benedicto son el mismo nombre, así que no es de extrañar que Benedicto cantara esta hermosa canción popular. Ya hemos puesto, en dos ocasiones al menos, esta canción desde el disco original, cantado junto a su esposa Mayte. Hoy traemos esta actuación en directo del año 77, cortesía de su hija:

Si vas ó convento de Herbón

Si vas ó convento de Herbón
vira polo direito,
vera-lo San Benitiño
botando auga polo peito.

Miña nai e maila túa
quedan no río berrando
por culpa dunha galiña
que tiña amores cun galo.

Unha perna téñoche eiquí,
outra no teu tellado;
mira se te quero nena
que estou escarranchado.

Si vas al convento de Herbón

Si vas al convento de Herbón/ mira a la derecha,/ verás al San Benitiño/ echando agua por el pecho.// Mi madre y la tuya/ quedan en el río gritando/ por culpa de una gallina/ que tiene amores con un gallo.// Una pierna te tengo aquí,/ otra en tu tejado;/ mira si te quiero, niña,/ que estoy escarranchado.

Popular

Benedicto. Polo mar da libertade


Benedicto. Polo mar da libertade

Presentación del libro

Benedicto’s “O aparato”


familias-viendo-televisión-pasadoThis is a funny Benedicto’s song, from his 1979’s LP Os nomes das cousas (The name of the things), where the great Galician songwriter makes a wise critic about the television in a swing music style. I guess the most of the things that Benedicto is talking about are so known all around the world: consumerism, manipulated information by the interested groups, inegnuousity of the audience (that sometimes become into faith), consciensce numbing, etc. Anyway, in the Spanish society of the last 70s, it has its social importance: after the years of economical development of 50s and 60s, it was considered as a social backwardness not to have one of those wonderful apparatus:

O Aparato

No meu pobo hai unha rúa
nesa rúa hai unha casa
e na casa pasan cousas
pasan moitas cousas raras.

Disque en lugar preferente
xunto á figura dun santo
coma se unha iglesia fora
hai agora un aparato.

Adornado de puntillas
ben limpiño con plumeiro
seica nos días de festa
zúmbanlle o botafumeiro.

O aparato deste conto
asemella un bicho-caixa:
ten dous cornos, tamén rabo
por diante moita cara.

Ó tocarlle nunha orella
sutilmente preparada
asubía moi finiño
bota a falar e non para.

Debe ter falar moi sabio
ou falar en lingoa estraña
porque cando o bicho empeza
alí todo o mundo cala.

Ten monecos que se moven
sempre dentro da súa caixa
e por moito que lles miren
eles nunca a vista baixan.

Dice que mira por todos
que por todos é mandado
debe ser corto de vista:
do goberno é noticiario.

Trapalladas non lle gostan
as verdades sempre canta
se di que mañán non chove
hai que saca-los paraugas.

Conselleiro da familia
a felicidá sinala:
pode estar na lavadora
na botella ou nunha laca.

Dádo-los tempos que corren
como as cousas van moi caras
el discurre xa por todos
e a cabeza así non gastan.

No meu pobo hai unha rúa
nesa rúa hai unha casa
e na casa pasan cousas
pasan moitas cousas raras.

The apparatus

In my town there’s a street/ In that street there’s a house/ and in the house happen things/ happen a lot of funny things.// As they say, in a preferencial place/ beside a saint’s figure/ as it were a church/ now there is an apparatus.// Adorned with laces*/ quite clean with the duster,/ perhaps on holidays/ they buzz it with the botafumeiro.// The apparatus of this tale/ look alike a box bug:/ it has two horns, also a tail/ in the front it has a large face [Alt. it has very cheek (see note below)]**// As it’s touched its ear/ laid subtly/ turn up very gentle/ start to talk and doesn’t stop.// It musts to have a very wise talking/ or a talking in a strange language/ because as the bug starts/ everyone there shut up.// It has puppets that move/ always inside its box/ and although the more they are looked/ they never look down.// It sais that it looks after everyone/ that it’s told by everybody/ It musts be weak-sighted:/ of Government it’s the news bulletin.// It doesn’t like the lies/ it always sings the truths/ if it sais tomorrown shall not rain/ it’s better to take the gamps.// Family’s adviser/ it points happiness:/ it might be in the washing machine/ in the bottle or in a hair spray.// In view of the actual times/ as the things are very expensive/ it already thinks instead of everybody/ and so they don’t waste their heads.// In my town there’s a street/ In that street there’s a house/ and in the house happen things/ happen a lot of funny things.

Benedicto García Villar

* An old Spanish practice, actually into abeyance: mothers and grandmothers used to decorate the TV machines with homemade laces and curious figures.

** I don’t really know if Benedicto is making a kind of wordplay between the literal meaning of to have a large face, talking about the TV screen, and the figuratively way in Galician (and Spanish) of to have very cheek. So I let the meaning to eanyone’s choice.

Spanish translation:

https://albokari2.wordpress.com/2007/02/20/o-aparato/

Lois Diéguez & Benedicto’s “No Vietnam”


Benedicto_No_Vietnam_(EP)_PortadaThe songwriters from Spain, generally, used to sing about “national” things, and more specifically about the issues and troubles of their regions, cultures and languages. But that was not an obstacle to sing about international issues, because all that was a part of the same trouble. One ot that issue, as in many others lands, was the Vietnam war. In 1968, in his first EP, Galician songwriter Benedicto sung this lyric from Galician poet and politician Lois Diéguez. I think I won’t be wrong if I say that this is the first song about Vietnam war made in Spain, more specifically in Galicia, or, at least, in an explicit way:

No Vietnam

No Vietnam os ríos xa levan sangue,
os arrozales ficaron cubertos de homes.
¡A loitar! ¡A loitar!

No Vietnam voan bolboretas ensanguentadas
i o chan está sementado de pisadas estranxeiras.
¡A loitar! ¡A loitar!

No Vietnam estoupan diariamente millós de dolares,
e polo mundo escóitanse de cote laios de fame.
¡A loitar! ¡A loitar!

No vietnam morre a libertade afogada polos aviós
i os homes choran… ¡choran e berran!
¡A loitar! ¡A loitar!

No Vietnam os ríos xa levan sangue,
os arrozales ficaron cubertos de homes.
¡A loitar! ¡A loitar
no Vietnam

In Vietnam

In Vietnam rivers carries blood now,/ ricefields stood covered with men./ Let’s fight! Let’s fight!// In Vietnam are flying bloodstained butterflies/ and the soil is planted of foreigner footsteps./ Let’s fight! Let’s fight!// In Vietnam they spend millions of dollars daily,/ and around the world are listening continually plaints of hunger./ Let’s fight! Let’s fight!// In Vietnam freedom dies suffocated by the airplanes/ and the men are crying… Crying and shouting!/ Let’s fight! Let’s fight!// In Vietnam rivers carries blood now,/ ricefields stood covered with men./ Let’s fight! Let’s fight/ in Vietnam!

Lois Diéguez

Music by Benedicto García Villar

Spanish translation:

https://albokari2.wordpress.com/2007/02/13/no-vietnam-2/

“Si vas ó convento de Herbón”, a traditional Galician folksong, sung by Benedicto


Benedicto_Pola_unión_PortadaAfter Raimon’s recital in Santiago de Compostela, in 1968, a group of Galician songwriters decided to found a collective, similar to Catalan “Setze Jutges” (Cat. “Sixteen Judges”), where there could sing in Galician and promote their language, literature and culture through the song, also their critics to the Francoist regime: it was Voces Ceibes (Gal. “Free Voices”), and its two principal founders where Xavier González del Valle and, of course, Benedicto García. Their precepts where too strict: besides the language, the renounce to make “commercial music”, as pop, or any kind of folk music or folklore, cause Francoist regime had manipulated all the Spanish folklore as an instrument of political and commercial national propaganda.

57At the beginnigs of the 70s decade, Voces Ceibes broke up, and every one of its member goes for his way. Benedicto, amazed by great Portuguese songwriter José Afonso, decides to go to Portugal and meet him. Afonso and Benedicto became in friends, and work together in several recitals and in the recording of José Afonso’s album Eu vou ser com a toupeira (1972), till 1974 (a little before the Portuguese revolution). Benedicto learnt a lot of things from José Afonso: between them, that traditional songs can be used for critical songs, and many times are so much usefull, because are songs that people know so well. So, Benedicto begun to use those traditional tunes in his concerts, and so, when he recorded his first LP Pola unión (1977), he recorded this beautiful Galician traditional song, with the help of his wife, Mayte, as duo:

Si vas ó convento de Herbón

Si vas ó convento de Herbón
vira polo direito,
vera-lo San Benitiño
botando auga polo peito.

Miña nai e maila túa
quedan no río berrando
por culpa dunha galiña
que tiña amores cun galo.

Unha perna téñoche eiquí,
outra no teu tellado;
mira se te quero nena
que estou escarranchado.

If you go to the convent of Herbón

If you go to the convent of Herbón/ look at your right,/ you shall see dear Saint Benedict/ pouring water on his breast.// My mother and yours/ stay in the river shouting/ because of a hen/ that is in love with a rooster.// One leg I have here for you,/ the other upon your roof;/ Realize how much I love you baby,/ I’m spread-eagled.

Traditional

Spanish translation:

https://albokari2.wordpress.com/2007/02/08/si-vas-o-convento-de-herbon/

A NOTE ABOUT THE SONG: Convent of Herbón is in Padrón, province of A Coruña. At July, 11, day of St. Benedict of Nursia, the neighbours go in pilgrimage to commemorate that day. It’s very curious that Benedicto sung this song about the day of the Saint whose, in English (in Spanish and Galician the name is “San Benito”) and as a derivation from Latin, is his too.

A %d blogueros les gusta esto: